Punjabi Books


  
ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਚ


 
ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ  
ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਅਸੀਂ  
ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ  
ਸ੍ਵਰ ਸਮੁੰਦ  
ਸਦਾ ਮਨਿ ਚਾਓ ਭਾਂਗ 1  
ਸਦਾ ਮਨਿ ਚਾਓ ਭਾਂਗ 2 
ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿ ਲੇਹਿ  
ਜੀਵਨ ਝਲਕਾਂ  
ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ  
ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਮਣੀ  
ਅਨੰਦ ਭਇਆ  
ਰਹਿਰਾਸ ਪਰਗਾਸਿ  
ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਹਾਰ  
ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰੀਏ  
ਬਤੀਹ ਸੁਲਖਣੀ 
ਰਹਿਰਾਸ ਤੇ ਸੋਹਿਲਾ – ਸੁਆਲ ਜੁਆਬ  
ਕਿਰਤ ਕੈਲੰਡਰ  
ਜਪ ਪ੍ਰਗਾਸ  
ਇਕ ਸਿੱਖ ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ  
ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ  
ਪਾਕਿਟ ਪੈਡ  
ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ  
ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਏ  
ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ  
ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ  
ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ  
ਬਾਣੀ ਕੰਠ – ਸਦਾ ਬੈਕੁੰਠ